Bedrijfsplan Breedband Borger-Odoorn onder loep van Provincie Drenthe

Op 13 april heeft Breedband Borger-Odoorn een presentatie gegeven aan de Provincie Drenthe over hoe wij een glasvezelnetwerk willen opzetten in Borger-Odoorn. Aan de hand van de eerste reacties heeft Breedband Borger-Odoorn een formeel bedrijfsplan ingediend, waar alle cijfers in te vinden zijn. Dit plan wordt momenteel gecontroleerd door deskundigen van de Provincie Drenthe. Als alles er goed uit ziet zal er een ‘ja’ volgen op het plan en kunnen we beginnen met de volgende stap; een coöperatie opzetten die de lening zal aanvragen. Vervolgens zal er een offerte opgevraagd worden voor het aanleggen van het netwerk en daarna worden de aanbieders van de internet-, telefonie- en televisiediensten bekend gemaakt.

 

Officieel moeten breedband initiatieven zoals Breedband Borger-Odoorn eerst door een ‘marktconsultatiefase’ heen. Dit betekent dat het plan openbaar gemaakt wordt zodat partijen die geïnteresseerd zijn in het aanleggen van een glasvezelnetwerk zich kunnen melden. Dit hebben we gedaan en er zijn geen partijen naar voren gekomen, dus zodra de lening goedgekeurd wordt hebben we groen licht. We zullen u de komende maand op de hoogte houden.