Businessplan Breedband Borger-Odoorn positief beoordeeld, nu wachten op GS #drenthe

Het businessplan en de case voor het aanleggen van glasvezel in buitengebieden van de gemeente Borger-Odoorn zijn inmiddels door de provincie en Dialogic beoordeeld. Op 19 juli 2018 is er overleg geweest op het provinciehuis in Assen. Alle vragen die er lagen, zijn afdoende beantwoord en het eindadvies van Dialogic is positief. Dat betekent dat de leningaanvraag zal worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten, waarop de definitieve toewijzing volgt. Samen met een aantal provinciale ambtenaren zal er alles aan worden gedaan, om de noodzakelijke documenten voor begin september klaar te hebben, zodat onze aanvraag in september kan worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.

In de tussenliggende periode blijven wij bezig alle voorbereidingen te treffen, om na definitieve toewijzing zo snel mogelijk te kunnen beginnen met het trainen van alle ambassadeurs en het realiseren van minimaal 65% afnamecontracten (920 stuks). Zodra de planning is uitgekristalliseerd en de communicatieplannen wat concreter worden, zullen de ambassadeurs worden uitgenodigd voor een nieuw overleg.