Focus op wit, uitbreiding naar grijs

Voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk zijn vier mogelijke scenario’s te bedenken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen witte en grijze gebieden. Witte gebieden zijn de gebieden waar de aansluiting op het internet via de telefoonlijn loopt. De huidige internetsnelheid en aansluitingsmogelijkheden zijn zeer slecht en de aanleg van glasvezel is noodzakelijk. De grijze gebieden zijn de buurten die meer richting de dorpskernen liggen. Hier loopt de internetaansluiting via de coaxkabel en is de snelheid al acceptabeler. Uit het onderzoek van Breedband Borger-Odoorn zijn de volgende vier scenario’s ontstaan:

  • Scenario I: Focus op wit;
  • Scenario II: Focus op wit, met uitbreidingsmogelijkheid naar grijs;
  • Scenario III: Focus op alternatief, grijs meenemen in hoofdtracé van wit;
  • Scenario IV: Focus op wit en grijs.

Scenario I heeft niet onze voorkeur, doordat dit te weinig toekomstmogelijkheden biedt en de kosten niet veel lager liggen dan bij scenario II. Scenario III is ook niet optimaal doordat dit moeilijk uitvoerbaar is. Het valt niet aan de bewoners uit te leggen dat het ene ‘grijze huishouden’ wel glasvezel krijgt en de ander niet. Tot slot is scenario IV simpelweg te duur; de kosten zijn zo hoog dat de aansluitingen onbetaalbaar zouden worden voor bewoners. Scenario II blijkt voorlopig de beste optie voor een betaalbaar glasvezelnetwerk.