Gemeente Borger-Odoorn maakt vorderingen met Glasvezel

De gemeente Borger-Odoorn stelt 200.000 euro beschikbaar om 1440 adressen in de gemeente van snel internet te voorzien. De Rabobank doet er nog eens 100.000 euro bij.

Wethouder Freek Buijtelaar (Gemeentebelangen) spreekt van een belangrijke stap.  “Dat betekent dat de stichting nu verder kan en bij de provincie kan aankloppen voor een lening.”

Daarmee is het gat van drie ton waar de stichting Breedband Borger-Odoorn mee zat, gedicht en kan de aanvraag voor een lening van 4,4 miljoen van de provincie Drenthe de deur uit. ,,Hiermee hebben we een belangrijke stap gezet”, zegt bestuurslid Robin Ketelaars. Nu de gemeenteraad van Borger afgelopen donderdag unaniem heeft ingestemd met het voorstel om eenmalig een bedrag van 200.000 euro te schenken aan Breedband Borger-Odoorn is het wachten op groen licht van de provincie Drenthe voor de benodigde lening. ,,Hopelijk lukt dat nog voor het zomerreces. Zo niet, dan zijn we weer zes weken verder.”

Na de vakantie zet Breedband Borger-Odoorn een brede campagne op. Die is gericht op 1440 huishoudens. De gemeente telt zo’n 1250  adressen (witte adressen), waar de snelheid van het internet onder de grens van 30 mbit ligt. Het internet dat via de ouderwetse koperdraad wordt aangeboden, is zo traag als dikke stroop in de winter. ,,De providers gaan folders verspreiden, we houden voorlichtingsavonden en gaan onze ambassadeurs in de dorpen uitleggen wat ze moeten vertellen.”

Om de aanleg van het benodigde 184 kilometer lange glasvezelnet in de gemeente mogelijk te maken moeten voldoende huishoudens bereid zijn in te stappen. Of het netwerk ook echt wordt aangelegd ligt dus vooral aan de inwoners zelf.  “Het gaat door als tenminste 65% van de inwoners met een witte aansluiting bereid is een abonnement te nemen”, legt Robin Ketelaars van de stichting Breedband Borger-Odoorn uit. hij heeft het volste vertrouwen in een positieve afloop. Hij verwijst naar een vorige inventarisatie. ,,Toen verklaarde rond tachtig procent zich bereid. Ik weet dat nu veel mensen verwachtingsvol kijken naar gratis 4G en 5G, maar laten ze zich daar vooral niet blind op staren. Zonder glasvezelnet kan het nog wel tien jaar duren voor ze snel internet hebben.”

Als alles meezit verwacht Ketelaars dat rond december dit jaar de eerste schop de grond in kan.

 

Met dank aan Jaap van Brummelen en Steven Stegen voor de input.