Provincie Drenthe akkoord met extra ondersteuning voor glasvezel

Op 2 mei is de Provincie Drenthe akkoord gegaan met extra financiële steun voor het aanleggen van snel internet in de buitengebieden. Samen met VerbindDrenthe gaat de provincie de verschillende partijen die snel internet willen aanleggen nog meer ondersteunen. “We zijn nu twee jaar onderweg met de vele vrijwilligers die enorm hun best doen om in hun woonomgeving snel internet voor elkaar te krijgen”, legt gedeputeerde Henk Jumelet uit. “Inmiddels hebben we samen met de initiatieven de balans opgemaakt en een aantal nieuwe acties in gang gezet. Hiermee willen wij de initiatieven nog beter helpen bij het realiseren van onze gezamenlijke ambitie.”

VerbindDrenthe staat initiatieven bij

Verschillende initiatiefnemers die zich inzetten voor glasvezel hebben aan de bel getrokken. Ze hebben hulp nodig. De provincie Drenthe gaat samen met VerbindDrenthe bijspringen door onder andere een netwerkontwerp te maken voor heel Drenthe. Hiermee kunnen de bestaande netwerken aangesloten worden op de netwerken die nog in aanleg zijn zodat er één geheel ontstaat. Op deze manier zal het voor internetproviders interessanter worden om internetdiensten in Drenthe aan te bieden, waardoor bewoners van de buitengebieden meer keuze krijgen. Dit jaar zal er veel ingezet worden op het samenbrengen van verschillende glasvezelinitiatieven die hetzelfde stappenplan zullen doorlopen voor het opzetten van een glasvezelnetwerk. VerbindDrenthe brengt de experts bij elkaar en ondersteunt de verschillende groepen.

Belangrijkste wijzigingen

Om glasvezel in heel Drenthe haalbaar te maken is samenwerking noodzakelijk. In de plannen van de provincie Drenthe voor een Drenthe-breed netwerk wordt een groter minimum aantal mogelijke huishoudens (2000) aangehouden, waarvan ten minste 1.200 de diensten daadwerkelijk moeten afnemen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat glasvezel in heel Drenthe ook in de toekomst gedragen kan worden. Momenteel is de interesse van de provincie Drenthe voor het aanleggen van glasvezel voor ‘grijze gebieden’ vrij beperkt. Er wordt ingezet op de ‘witte gebieden’ (zeer traag internet). Geld van de provincie voor de ‘grijze gebieden’ is beperkt mogelijk, met enkele haken en ogen. De provincie wil maximaal 50% van de kosten voor grijze gebieden betalen; om ook grijze gebieden aan te sluiten zijn daarom andere geldschieters nodig.

Het ontwerp voor heel Drenthe

Meer dan 500 vrijwilligers hebben bijgedragen aan het maken van een ‘provinciale breedbandkaart’. Met deze kaart zijn alle verschillende glasvezelinitiatieven in Drenthe letterlijk in kaart gebracht.
VerbindDrenthe heeft GeoStruct gevraagd om voor deze kleurrijke verzameling van verschillende partijen in Drenthe één netwerkontwerp te maken. Met dit ontwerp maken ze het mogelijk om eenvoudig en snel de kosten te berekenen van wijzigingen in het ontwerp. Bijvoorbeeld als er aanpassingen gedaan moeten worden aan het ontwerp voor de gemeente Borger-Odoorn. De aannemer kan hierdoor gemakkelijk aanpassingen doen en sneller werken.

Partijen zoals Breedband Borger-Odoorn kunnen met dit ontwerp vanaf het begin meekijken en bijsturen. VerbindDrenthe zal ervoor zorgen dat de vakmensen worden opgeleid om met het plan en de techniek te kunnen werken.