Raadsleden Borger-Odoorn geïnformeerd

Op 19 maart zijn de plannen gepresenteerd aan een groot aantal raadsleden uit de gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn. Aan de leden is in het kort de geschiedenis van het initiatief, de stappen die inmiddels zijn gemaakt en de huidige stand van zaken uitgelegd. Unaniem waren de leden tevreden over de voortgang en werd de toezegging gedaan de aanleg van breedband internet, daar waar mogelijk, volledig te steunen.